افزایش شمار قربانیان و ناپدیدشدگان آتش سوزی کالیفرنیا

26 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مقام ها در ایالت کالیفرنیا می گویند ، شمار ناپدید شدگان در مرگبارترین آتش سوزی در این ایالت به بیش از هزار نفر افزایش یافته است.