افزایش قیمت لبنیات با مجوز رسمی دولت

22 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ادامه افزایش قیمت مواد خوراکی در ایران، امروز رسما مجوز افزایش قیمت مواد لبنی در ایران صادر شد. رئیس انجمن فرآورده های لبنی می گوید افزایش قیمت جدید محصولات لبنی به دليل سود جویی برخی از کارخانه هاست. گزارش از وفا آذربهاری.