افزایش قیمت خودروها

14 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر خریدار یا فروشنده خودرو هستید، از وضعیت بازار خودرو بگویید. گرانی خودرو در زندگی شما چه تاثیری می‌گذارد؟