افزایش قیمت ها پس از نوروز

04 آوریل 2016
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

هر سال قیمت کالاهای مصرفی و خدمات در آستانه نوروز افزایش می یابد و معمولاً این افزایش قیمت ادامه پیدا می کند. آیا به نظر شما افزایش درآمد سالانه، افزایش قیمت ها را جبران می کند؟