افزایش نرخ تورم به روایت بانک مرکزی ایران

15 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک مرکزی ایران از افزایش نرخ تورم به ۲۳ و نیم درصد خبر می دهد. هم چنين رئیس مجلس شورای اسلامی تورم را یکی از مشکلات ریشه ای اقتصاد ایران نامید که فشار زیادی را به مردم وارد کرده است. گزارش از وفا آذربهاری.