افزایش نرخ مالیات در ایران

04 دی 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با اعلام این موضوع که لایحه بودجه سال آینده بر اساس فروش یک میلیون بشکه نفت در روز بسته می شود، رئیس کل سازمان امور مالیاتی از افزایش نرخ مالیات خبر داد. با نمایان شدن آثار تحریم ها در ایران، مقامات حکومتی مدتی است که از جایگرینی در آمدهای مالیاتی به جای نفت سخن می گویند. گزارش از وفا آذربهاری.