افزايش نگرانی ها از اختلاف در کنگره

14 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اختلاف دو حزب جمهوری خواه و دموکرات درکنگره این نگرانی را تقویت می کند که رقابت های حزبی مانع ازآن شود تا کنگره با افزایش سقف بدهی ها که تا نیمه همین ماه مهلت دارد موافقت نکند و برای نخستین بار درتاریخ، دولت آمریکا نتواند قسط بدهی خود را سر موعد مقرر بازپرداخت کند. وزارت خزانه داری و صندوق بین المللی پول هشدار داده اند که اگر کنگره هرچه زودتر دراین زمینه تصمیم نگیرد تاثیرآن براقتصاد جهانی بسیار ناگوار خواهد بود. گزارش از توماج پيلتن.