افزایش ناوگان هوایی مسافربری در ایران

22 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شما در تعطیلات نوروزی برای مسافرت از شرکتهای هوایی استفاده کردید؟ فکر می کنید هواپیماهای جدید به بهبود وضع خطوط هوایی و ایمنی آنها یاری رسانده است؟