افزایش مزد کارگران پایین تر از نرخ تورم رسمی

21 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حداقل دستمزد کارگران برای سال 92 تعیین شد. شورای عالی کار از افزایش 25 درصدی مزد کارگران نسبت به سال جاری خبر داد. این در حالی است که کارگران می گویند حتی افزایش 100 درصدی دستمزد هم پاسخگوی نیازهای اولیه خانواده های کارگری نخواهد بود. گزارش از وفا آذربهاری.