افزایش ممنوعیت تجاری در ایران

20 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که گزارش ها از ایران ، از ادامه ممنوعیت صادرات و واردات کالا خبر می دهد ؛ رئیس مرکز تجارت جهانی ایران هشدار داد ، با ادامه این روند اقتصاد زیر زمینی به وجود می آید و راه قاچاق بازتر می شود . گزارش از وفا آذربهاری