افزايش کمک های آمريکا به ارتش عراق

17 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که ارتش عراق آماده حمله به فلوجه (استان انبار) وبیرون راندن القاعده از این شهر می شود کاخ سفید وعده داده است به فرایند کمک رسانی به ارتش عراق شتاب بدهد. گزارش از پوريا نواب.