افزایش خشونت در جامعه ایران

05 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این روزها اخبار قتل و تجاوز یکی پس از دیگری منتشر می‌شود و در بسیاری از آنها زنان و کودکان مورد خشونت قرار می‌گیرند. سخنگوی قوه قضائیه نیز از افزایش قتل‌های فجیع خبر داده و این موضوع باعث هشدار برخی کارشناسان و رسانه‌ها شده است.