افزایش خرافه پرستی در ایران

04 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی حمیده آرمیده در برنامه خیابان زندگی با مهدی آقازمانی، جامعه شناس در مورد خرافه و علت افزایش آن در ایران.