افزایش حوادث برای کارگران: اینبار معدن طبس

29 آذر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارگران در ایران به نداشتن امنیت شغلی و ایمنی اعتراض دارند. روزسه شنبه تعدادی از کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. بنا بر اعلام پزشکی قانونی، درسال جاری میزان حوادث ناشی از کار که به مرگ کارگران منجر شده، افزایش داشته است. ظهر روزسه شنبه ریزش معدن در طبس به مرگ حداقل چهار معدنچی منجر شد. گزارش از آرش سیگارچی.