افزايش حجم نفت صادراتی ايران به آسيا

02 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشتريان عمده نفت ايران در آسيا، چين، هند، ژاپن و کره جنوبی که در مجموع بيش از نيمی از صادرات نفتی ايران را دریافت می کنند، سرانجام راهی برای اجتناب از تحريمهای اتحاديه اروپا پيدا کرده و پيشنهاد کرده اند اين ميزان نفت وارداتی از ايران حداقل تا پايان سال جاری به همين اندازه ادامه يابد.