افزایش حضور آژانس انرژی اتمی در ایران

22 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی افزایش حضور خود در ایران را مد نظر دارد. به گزارش رویترز دیپلماتها میگویند آژانس میخواهد در روند بازرسی و انجام وظایفش در ایران بهبود ايجاد کند. گزارش از يگانه ارسباران.