افزايش حداقل دستمزد کارگران در ايران

25 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به تصمیم شورای عالی کار ایران، حداقل دستمزد کارگران در ایران در سال 1393، 120 هزار تومان بیشتر از سال جاری خواهد بود. این افزایش حداقل دستمزدها در حالی صورت می گیرد که انتقادهایی از عدم تناسب آن با نرخ واقعی تورم مطرح شده است. گزارش از کوروش صحتی.