افزایش فعالیت بانک غذای منطقه‌ای لس آنجلس برای رسیدگی به نیازمندان در بحبوحه شیوع ویروس کرونا

17 فروردین 1399