افزایش دزدی و زورگیری

07 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا شما اخیرا با موردی از دزدی و زورگیری مواجه شده‌اید؟ دلیل افزایش جرایم خرد چیست و چه تبعاتی دارد؟