افزایش دوباره نرخ بیکاری در ایران

23 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تازه ترین آمار رسمی در ایران حکایت از افزایش نرخ بیکاری دارد. ظرف یک هفته اخیر، گزارش ها از یک سو از ورشکستگی دفاتر کاریابی خبر می دهد و از سوی دیگر بر این موضوع تاکید دارد که کارگران بخش های مختلف چند ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. گزارش از وفا آذربهاری.