افزایش در روند اخراج کارگران در ایران

04 اردیبهشت 1391
بشنوید
افزایش در روند اخراج کارگران در ایران
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هم زمان با تاکید دبیر کل خانه کارگر مبنی بر اخراج صد هزار کارگر در سال گذشته ، برخی از کارشناسان اقتصادی وضعیت واحدهای تولیدی در ایران را بحرانی خوانده اند و می گویند اخراج کارگران با ادعای دولت محمود احمدی نژاد در زمینه اشتغالزایی مغایرت دارد. گزارش از وفا آذربهاری.