افزایش چشم گیر قراردادهای موقت در بازار کار ایران

16 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که گزارش ها حکایت از افزایش چشم گیر قراردادهای موقت در بازار کار ایران دارد، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قراردادهای موقت را «برداری نوین» نامید و در زمینه پیامدهای آن هشدار داد. گزارش از وفا آذربهاری.