افزايش بيماردزدی در ايران

08 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیماردزدی پدیده ای است که در سالهای اخیر رسانه ها و برخی مسئولین به آن اشاره کرده اند. گزارش از احمد باطبی.