افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی در پی کشته شدن قاسم سلیمانی؛ بهنام ناطقی گزارش می‌دهد

13 دی 1398