افزایش ازدواج و طلاق کودکان در ایران

01 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تازه ترین آمارها در ایران نشان می دهد بیش از چهل هزار کودک ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده اند. ازدواج زودهنگام که معمولا بخاطر فقر صورت می گیرد، چندان همه ختم به خیر نمی شود. بطوریکه آمار سال ۸۹ نشان می دهد ۳۷ هزار کودک ده تا ۱۸ ساله در ایران مطلقه یا بیوه هستند. گزارش از آرش سیگارچی.