افزایش ازدواج سالمندان در ایران

01 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

زنان مجرد سالمند سه برابر مردان مجرد سالمندند. از جمله به این دلیل که مردان سالمند راحت‌تر از زنان سالمند ازدواج مجدد می‌کنند. نظر شما درباره ازدواج سالمندان چیست و خوب و بد آن چیست؟