افزايش آزار مسيحيان پس از بهار عرب

31 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه های حقوق بشر هشدار داده اند که پس از بهار عرب، آزار و حمله به مسيحيان چند برابر شده و به کوچ اجباری آنها از منطقه دامن زده است. در اين روند مسيحيان فعال آمريکا از آقای اوباما انتقاد می کنند که برای جلوگيری از ادامه اين وضعيت اقدامات کافی به عمل نمی آورد.