افزایش انتقاد نمایندگان مجلس به انتصابات وزارت علوم

15 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

150 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حسن روحانی خواهان تجدید نظر در انتصابات جدید در وزارت علوم شده اند. رضا فرجی دانا که بتازگی وزیر علوم ایران شده ،جعفر میلی منفرد و جعفر توفیقی را به سمتهای مهمی در وزارت علوم منصوب کرده است.عباس حکیم زاده، دبیر سیاسی پیشین دفتر تحکیم وحدت، می گوید که فشارهای اخیر نمایندگان برای ممانعت از پیشبرد برنامه های دولت در مورد دانشگاهها است. گزارش از کوروش صحتی.