افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران؛ ممنوعیت ورود به عربستان برای زیارت

08 اسفند 1398