افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت دارو در ایران

30 اردیبهشت 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش دلار در اقتصاد ایران نمایان تر می شود. در حالی که مدتی است زمزمه حذف ارز ۱۲۲۶ تومانی شنیده می شود، گزارش ها حکایت از موج تازه گرانی دارد. گرانی که قیمت دارو را شدیدا افزایش داده و آثار آن در کالاهای دیگر نیز مشاهده می شود. گزارش از وفا آذربهاری.