افزایش ۴۴ درصدی قیمت مواد خوراکی در ایران

26 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تازه ترین آمار رسمی از افزایش نرخ تورم مواد خوراکی به ۴۴ درصد خبر می دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تایید بر افزایش قیمت ها تحریم های بین المللی و سوء مدیریت دولت را عامل گرانی عنوان کرده است. گزارش از وفا آذربهاری.