افزایش ۱۱۰۰ درصدی هزینه تولید خودرو در ایران

30 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که مقامات ایرانی، تولید ملی را تنها راه مقابله با تحریم های بین المللی عنوان می کنند، یکی از فعالان اتاق بازرگانی اصفهان از افزایش چهار رقمی هزینه های تولید خودرو خبر داد، و در زمینه بیکاری قطعه سازان هشدار داد. گزارش از وفا آذربهاری.