افتتاح اجلاس با ۳۵ کشور، تعطیلی نشست در روز دوم

06 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اجلاس غیر متعهد ها روزیکشنبه رسما افتتاح شد، اما روز دوشنبه برای خرید و گردش مهمانان تعطیل شد. قرار است از روز سه شنبه اجلاس با حضور وزیران امور خارجه و از روز چهارشنبه با حضور سران کشورهای عضو برگزار شود. آرش سیگارچی نگاهی می اندازد به حاشیه این اجلاس و جو امنیتی شهر تهران همزمان با برگزاری این نشست.