افت بی سابقه ریال با آغاز «سونامی تورمی»

01 بهمن 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، میزان سقوط ریال را در سال جاری بیش از 100 درصد عنوان می کند.این در حالی که وزیر سابق بازرگانی ، با تاکید بر«بی انظباطی مالی و پولی» از آغاز«سونامی تورمی» دراقتصاد ایران خبر می دهد. گزارش از وفا آذربهاری