افت فروش صنعت و پایین بودن قیمت کالاهای صادراتی ایران

16 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران رکود در بخش تولید عمیق تر شده، هم مردم و هم فعالان اقتصادی می گویند اقدام های دولت از جمله ارایه دو بسته محرک اقتصادی نتوانسته تغییری در این وضعیت ایجاد کند. بالا بودن میزان بیکاری و ورشکستگی کارخانه ها و کارگاه ها و « افت فروش صنعت» این موضوع را تایید می کند.