افسردگی بعد از زایمان فقط برای مادران نیست؛ پدران هم افسرده می شوند

20 فوریه 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق که در مجله جامعه پزشکی آمریکا منتشر شده، نشان می دهد که ۱۰ درصد از پدران پس از تولد نوزاد دچار افسردگی می شوند و این عارضه، تنها مخصوص مادران نیست. پژوهشگران دانشگاه اوکلند در آمریکا، در این تحقیق ۴۰۰۰ مرد را در سه ماهه آخر حاملگی همسران شان و ۹ ماه پس از آن تحت نظر قرار دادند.