گفت و گو با افشین شاهی، استاد دانشگاه بردفورد درباره نشست کمپ دیوید

21 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افشین شاهی استاد دانشگاه بردفورد معتقد است که عربستان خود را در غیاب آمریکا در خاورمیانه، به شدت آسیب پذیر میبیند و خواستار تداوم حضور آمریکا در منطقه است.