تماس صوتی تلگرام در ایران فیلتر شد؛ دولت: تقصیر قوه قضائیه است

29 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در روزهای گذشته خبرگزاری های ایران از مسدود شدن تماس صوتی تلگرام خبر دادند این در حالیست که که وزارت ارتباطات می گوید، مجوز لازم برای ارایه خدمات صوتی رایگان را صادر کرده است. گزارش افشار سیگارچی