روز زبان مادری؛ نگاهی به توئیت های شما در این روز

03 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروزسوم اسفند برابر با ۲۱ فوریه روزجهانی زبان مادری است از روز گذشته تعدادی ازکاربران توییتر اعلام کردند قصد دارند در این روز به زبان مادری خود توئیت کنند. گزارش افشار سیگارچی