افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود

09 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می شود تسهیلاتی برای رای دادن مهاجران افغان ساکن پاکستان فراهم نشده و آنان این که نمی توانند در انتخاب رییس جمهور کشورشان شرکت کنند ابراز ناامیدی می کنند.