عدم تناسب رشد اقتصادی با وضعیت زنان در قاره آفریقا

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخش‌های بزرگی از قاره آفریقا در یک دهه گذشته شاهد رشد اقتصادی غیرمنتظره‌ای بوده است. اما سهم زنها از این رشد، با جمعیت اونها تناسبی ندارد. پال سیسکو، خبرنگار صدای آمریکا در گزارش برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا به بررسی دو مسأله عمده آفریقا، توانمند سازی زنان و رفع نابرابری جنسیتی پرداخته است.