بزودی موزه آمریکایی های آفریقایی تبار در واشنگتن افتتاح می شود؛ بازدیدی از آن

30 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مدت زیادی به گشایش موزه آمریکایی های آفریقایی تبار نمانده است. این موزه که بخشی از مجموعه عظیم اسمیتسونین است به رسانه ها اجازه داده پیش از باز شدن درهایش به روی عموم، نگاهی به داخل آن بیاندازد.