نوجوانان آفریقای جنوبی: پرچمدار پیشگیری از ایدز در دوربان

01 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس بین المللی ایدز، امروز در دوربان آفریقای جنوبی خاتمه می یابد. یکی از مهم ترین حوزه های مورد بحث در کنفرانس امسال، وضعیت جوانان و نیاز رو به افزایش آنها به خدمات آموزشی و بهداشتی-درمانی ایدز بود، زیرا بیماری ایدز، نخستین دلیل مرگ و میر نوجوانان در آفریقای زیر صحراست. گزارش شیده رضایی