افق۱۴ مه: شمعی روشن کن، تاریکی...

24 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. مازیار بهاری، مرجان داوودی، آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی، محمد ملکی.