افق نو ۶ سپتامبر: بررسی سخنان سفیر آمریکا در سازمان ملل درباره سیاست آینده واشنگتن در قبال ایران

15 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.