افق نو ۵ دسامبر: بررسی مواضع مشترک فرانسه و اسراییل در قبال ایران در پی دیدار دو رهبر

14 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

"افق نو" در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.