افق نو ۴ دسامبر: بررسی دعوای مصادره آثارباستانی ایرانی در دیوانعالی آمریکا

13 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.