افق نو ۲۹ ژوئن: تعطیلی کارخانه های نام و نشان دار ایران: کهنگی فناوری یا ناکارآمدی مدیریت؟

09 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.