افق نو ۲۸ فوریه: نگرانی حاکمیت از بررسی قتل عام زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷

10 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

"افق نو" در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.