افق نو ۲۶ آوریل: معیارهای سنجش کیفیت شعر و ادبیات داستانی ایران چیست؟

06 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.